Kurtuluş Mah. Bahçıvan Sok. No:32/6 ADAPAZARI
Telefon : 0 264 273 41 71 - Faks : 0 264 278 81 31
E-Mail : info@teknosakarya.net - Msn : teknosakarya@hotmail.com